Monthly Archives: Ağustos 2008 »

Kırk Hadis

Editor Ağustos 28, 2008 0

HADİS BİR Emirü’l-Mü’minin Ebu Hafs Ömer b. Hattap (ra)’den şöyle demiştir. Rasulullah (sav)’dan işittim, şöyle buyuruyordu: Ameller niyetlere göredir. Herkese ancak niyet ettiği vardır. Kimin hicreti Allah’a ve Rasulüne ise onun hicreti Allah’a Rasulunedir.

Read More »

Ramazan Risalesi – Dokuzuncu Nükte

Editor Ağustos 28, 2008 0

[08:54] bismillahirrahmanirrahim [08:55] dokuzuncu nükte [08:55] dokuz nüktenin belkiden en harika bir nüktesidir [08:55] Ramazan-ı Şerifin orucu, doğrudan doğruya nefsin mevhum Rububiyetini kırmak ve aczini göstermekle ubudiyetini bildirmek cihetindeki hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki:

Read More »

Ramazan Risalesi – Sekizinci Nükte

Editor Ağustos 28, 2008 0

[08:55] Bismillahirrahmanirrahim [08:55] Sekizinci Nükte [08:55] Ramazan-ı Şerif, insanın hayat-ı şahsiyesine baktığı cihetindeki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki [08:56] bu nüktedede [08:56] ramazan ı şerif in bizim şahsımıza bakan hedilerinden sadece bir hediyesini

Read More »

Ramazan Risalesi – Yedinci Nükte

Editor Ağustos 28, 2008 0

[09:01] Bismillahirrahmanirrahim [09:01] Yedinci Nükte [09:01] Ramazanın sıyamı, dünyada âhiret için ziraat ve ticaret etmeğe gelen nev’-i insanın kazancına baktığı cihetteki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki:Ramazanın sıyamı, dünyada âhiret için ziraat ve ticaret

Read More »
Ramazan Risalesi Altıncı Nükte

Ramazan Risalesi Altıncı Nükte

Editor Ağustos 25, 2008 0

[08:58] bismillahirrahmanirrahim [08:58] Altıncı Nükte [08:58] Ramazan-ı Şerifin sıyamı, Kur’an-ı Hakîm’in nüzulüne baktığı cihetle [08:59] bu altıncı nüktede [08:59] ramazan ı şerif in k.kerim in nuzulune baktığı cihet anlatılacak [08:59] ramazan ayı nasıl kur

Read More »