Monthly Archives: Ağustos 2009 »

Bahtiyar O’dur ki ..

nuktepira Ağustos 29, 2009 0

  Bahtiyar odur ki, dünyaya askeri bir misafirhane olarak baksın. Yani kendine baksın ve desin ki; ben misafir bir askerim ve burasıda benim için geçici bir askeri misafirhanedir. Eğer dünyaya misafirhane nazarıyla baksa, akla

Read More »

İktisâd Risâlesi – Ondokuzuncu Lem’a

nuktepira Ağustos 28, 2009 0

  İktisâd hem bir şükr-ü ma‘nevî, hem ni‘metlerde rahmet-i İlâhiyeye karşı bir hürmet, hem kat‘î bir sûrette sebeb-i bereket, hem bedene perhîz gibi bir medâr-ı sıhhat, hem ma‘nevî dilencilik zilletinden kurtaracak bir sebeb-i izzet,

Read More »
Din-i İslam – Sekizinci Söz

Din-i İslam – Sekizinci Söz

nuktepira Ağustos 24, 2009 0

  Din, kâinatın, dünyanın hayatın ve insanın yaratılış gayeleri ve var oluş şekillerini açıklıyarak, onları mânasızlıktan ve abesiyetten kurtarır. İnsanların cemiyet hayatında barış içinde ve kardeşçe yaşamalarını sağlar, hakiki saadete ulaştırır. Dinin zayıfladığı cemiyetlerde

Read More »

2009 Yılı Ramazân-ı Şerîfi

nuktepira Ağustos 21, 2009 0

  Resûlullah Sallallahu Aleyhi Vessellem buyurdular ki:     “İşte bereket ayı olan Ramazan geldi. Artık Allah’ın rahmeti sizi kuşatır. O ay, yeryüzüne bol bol rahmet iner. Günahlar affedilir. Dualar kabul olunur. Allah sizin

Read More »

2009 İstanbul İmsakiye

nuktepira Ağustos 21, 2009 0

Hicrî 1430, Miladi 2009 Senesi, İstanbul için Ramazân-ı Şerif İmsakiyesi                   

Read More »