All posts by RisaleAnaliz »

İbadetin Manası Şudur ki;

İbadetin Manası Şudur ki;

RisaleAnaliz Ağustos 23, 2011 0

İbadetin mânâsı şudur ki: Dergâh-ı İlâhîde abd kendi kusurunu ve acz ve fakrını görüp kemâl-i Rububiyetin ve kudret-i Samedâniyenin ve rahmet-i İlâhiyenin önünde hayret ve muhabbetle secde etmektir

Read More »