Risale-i Nur Külliyati »

Muhabbet Bahsi

Muhabbet Bahsi

Ukbaa Ekim 15, 2011 0

 ”Muhabbet İhtiyari değil.”   Diyorsunuz ki: Muhabbet, ihtiyarî değil.Hem ihtiyac-ı fıtrîye binaen, leziz taamları ve meyveleri severim. Peder ve vâlide ve evlâdlarımı severim.Refika-i hayatımı severim.Dost ve ahbablarımı severim.Enbiya ve evliyayı severim.Hayatımı, gençliğimi severim. Baharı

Read More »
İbadetin Manası Şudur ki;

İbadetin Manası Şudur ki;

RisaleAnaliz Ağustos 23, 2011 0

İbadetin mânâsı şudur ki: Dergâh-ı İlâhîde abd kendi kusurunu ve acz ve fakrını görüp kemâl-i Rububiyetin ve kudret-i Samedâniyenin ve rahmet-i İlâhiyenin önünde hayret ve muhabbetle secde etmektir

Read More »
Ve Yumîtu Açıklar mısınız?

Ve Yumîtu Açıklar mısınız?

Editor Mart 5, 2011 0

  Ölüm, ebedi yok olmak üzere yapılan bir idam ve hiçlik değildir. Ölüm, şu dünya kışlasından cennet vatanına bir terhis ve tezkeredir. Bir mekan değiştirmektir. Ölüm, başta Peygamber Efendimiz (asm) olmak üzere yüzde doksan

Read More »
Ramazan Risalesi

Ramazan Risalesi

nuktepira Ağustos 11, 2010 0

 Ramazan-ı Şerif, bu fâni dünyada, fâni ömür içinde ve kısa bir hayatta, bâki bir ömür ve uzun bir hayat-ı bâkiyeyi tazammun eder, kazandırır. Evet, birtek Ramazan, seksen sene bir ömür semerâtını kazandırabilir. Leyle-i Kadir

Read More »
Hikmetü’l-İstiâze

Hikmetü’l-İstiâze

nuktepira Temmuz 23, 2010 0

  Dalalet ve şer tahribdir derken; yukarıda söylediğmiz gibi, evvela insanın kendi fıtratını tahrib eder ve bir zina yüzünden nice kan davaları olur ve niceleri katl edilir. Yada zina ile babası belli olmayan zina

Read More »