açıklamalı risale dersi »

İman Küfür Müvazeneleri

nuktepira Ekim 1, 2009 0

  Bu zamanda âhiretin elmas gibi nimetlerini, lezzetlerini bildiği halde, dünyevî kırılacak şişe parçalarını onlara tercih etmek, ehl-i iman iken ehl-i dalâlete o hubb-u dünya ve o sır için tâbi olmak tehlikesinden kurtarmanın çare-i

Read More »

Namaz Bahsi – Dokuzuncu Söz

nuktepira Ağustos 16, 2009 0

  Namaz; tüm içimizi ve tüm dışımızı kuşatan kudsiyet, kudret, rahmet e lafzen ve amelen subhanallah demektir, Allahu Ekber demektir, Elhamdulillah demektir.  

Read More »

Namaz Bahsi – Asa-yı Musa – Üçüncü Hüccet-i İmaniye

Editor Şubat 23, 2009 0

Açıklamalı Risale-i Nur Sohbetleri Kafir mevcudatın Allah’a olan bağını kesiyor inkar ediyor. İbadet ve namazı terk eden kişide mevcudatın ilan ettiği ibadeti inkardır.. Vazifesizlik bir zulumdür

Read More »

İsm-i Adl – Otuzuncu Lem’a İkinci Nükte

Editor Kasım 18, 2008 0

Açıklamalı Risale-i Nur Sohbetleri – Dr. Burhan Sabaz İsm-i Azam Risalesi olan Otuzuncu Lem’a’ dan silsile şeklinde devam edecek olan İsm-i Azam derslerimizin ikinci bölümünde “İkinci Nükte” olan “İsm-i Adl” işleniyor. Kâinattaki harika adalet,

Read More »

İsm-i Kuddüs – Otuzuncu Lem’a Birinci Nükte

Editor Kasım 18, 2008 0

Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri – Dr. Burhan Sabaz İsm-i Azam Risalesi olan Otuzuncu Lem’a’ dan silsile şeklinde devam edecek olan İsm-i Azam derslerimizin birinci bölümünde “Birinci Nükte” olan “İsm-i Kuddüs” işleniyor. Kâinat fabrikasının Kuddüs

Read More »