Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri »

Karlı Ticaret

nuktepira Ekim 10, 2009 0

Ve o dalgalı muharebe meydanı ise, şu fırtınalı dünya yüzüdür ki, durmuyor, dönüyor, bozuluyor ve her insanın aklına şu fikri veriyor: “Madem herşey elimizden çıkacak, fânî olup kaybolacak. Acaba bâkîye tebdil edip ibkà etmek

Read More »

Melek ve Ruhun Varlığı – Yirmidokuzuncu Söz – 2

Editor Kasım 20, 2008 0

Açıklamalı Risale-i Nur Sohbetleri – Ferhat Aslan Evet, şu kâinatın keyfiyâtı, onların vücutlarını gösteriyor. Çünkü, kâinatı had ve hesaba gelmeyen dakik san’atlı tezyinat ve o mânidar mehâsinle ve hikmettar nukuşla süslendirip tezyin etmesi, bilbedâhe,

Read More »

Melek ve Ruhun Varlığı – Yirmidokuzuncu Söz – 1

Editor Kasım 20, 2008 0

Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri – Ferhat Aslan MELÂİKE ve ruhaniyâtın vücudu, insan ve hayvanların vücudu kadar kat’îdir denilebilir. Evet, On Beşinci Sözün Birinci Basamağında beyan edildiği gibi, hakikat kat’iyen iktiza eder ve hikmet yakînen

Read More »