mektubat »

Uhuvvet Bahsi

nuktepira Aralık 8, 2009 0

  Evet nasılki muhabbet sıfatı, muhabbete lâyıktır; öyle de adavet hasleti, her şeyden evvel kendisi adavete lâyıktır. Eğer hasmını mağlub etmek istersen, fenalığına karşı iyilikle mukabele et. Çünki eğer fenalıkla mukabele edersen, husumet tezayüd

Read More »

Gıybet Bahsi

nuktepira Eylül 15, 2009 0

Nasıl ki bir ayna bakanı açıkca gösterir; ayet-i Kur’an-iye de hakikatleri aynen ayna gibi açık ve aşikar gösterir. Tabiiki bakabilene.. Gıybet bir ayıplamadır. Bu ayet- kerime de, altı kelimesiyle altı derece gıybeti ayıplamaktadır. Gıybetten

Read More »

Bahtiyar O’dur ki ..

nuktepira Ağustos 29, 2009 0

  Bahtiyar odur ki, dünyaya askeri bir misafirhane olarak baksın. Yani kendine baksın ve desin ki; ben misafir bir askerim ve burasıda benim için geçici bir askeri misafirhanedir. Eğer dünyaya misafirhane nazarıyla baksa, akla

Read More »

Mektubat – Sesli Risale-i Nur

Editor Şubat 21, 2009 0

Sesli Risale-i Nur Dinle Envar Neşriyat’ın hazırlamış olduğu Risale-i Nur Külliyatı baskına göre İhsan Atasoy tarafından seslendirilen Sesli Risale-i Nur

Read More »

Asa-yı Musa Onuncu Hüccet-i İmaniye – 2

Editor Şubat 19, 2009 0

Asa-yı Musa Onuncu Hüccet-i İmaniye – Açıklamalı Risale-i Nur Sohbetleri Sultan-ı Kainatı; bizim bildiğimiz  fani sultanlıklar ile, adi sultanlıkla karıştırmamak, iltibas etmemek lazımdır. Bir sultanki tüm isim ve sıfatlarıyla herşeyin herbir zerrenin yanındadır. Herşey

Read More »