mustafa sungur »

Mustafa Sungur Kısaca Kimdir?

Editor Kasım 8, 2008 0

29 Eylül 1929 tarihinde, Eflâni’de doğdu. İlkokuldan sonra Kastamonu’daki Gölköy Köy Enstitüsü’ne kayıt yaptırdı. Mustafa Sungur, çalışkan bir talebeydi. Enstitüde dine karşı takınılan tavra rağmen, gerek ailesinde bulunan hocalar vesilesiyle, gerekse küçükken aldığı dinî

Read More »

Ene Bahsi – Otuzuncu Söz

Editor Ağustos 12, 2008 0

Risale-i Nur Sohbetleri – Mustafa Sungur Ağabey Gök, zemin, dağ tahammülünden çekindiği ve korktuğu emanetin müteaddid vücuhundan bir ferdi, bir vechi, ene’dir. Evet ene, zaman-ı Âdem’den şimdiye kadar âlem-i insaniyetin etrafına dal budak salan

Read More »

Mustafa Sungur Ağabey – Gençlik Rehberi (3.Mesele)

Fezapilotu Ağustos 12, 2008 0

Görüntülü Risale-i Nur Sohbetleri – Mustafa Sungur Ağabey Bir zaman, Eskişehir hapishanesinin penceresinde bir cumhuriyet bayramında oturmuştum. Karşısındaki lise mektebinin büyük kızları, onun avlusunda gülerek raksediyorlardı. Birden manevî bir sinema ile elli sene sonraki

Read More »