namaz »

Namaz Bahsi – Yirmibirinci Söz

nuktepira Mart 20, 2010 0

Nasılki akılsız zengin fakir olur, ona buna muhtaç olur, ondan bundan dilenir hakarete maruz kalır; sabrını yanlış kullanmakda böyledir. O zaman hem geçmişden elem alırız, hem gelecekden endişe alırız, hem hazır zamanda agresif, dengesiz, duzensiz,

Read More »

Ettehıyyatü’nün Hikmeti

nuktepira Şubat 5, 2010 0

Demet tahiyyat Allah rasulü asv ile Allah arasında bir konuşmadır bir sohbettir sonundada Cebrail as. ın şehadet getirmesidir. Peki, tahiyyat neden namaza dahil olmuştur

Read More »

Dünyevî Meşgale

nuktepira Ekim 7, 2009 0

  Demek, ey nefsim, hayat-ı dünyeviyeyi gaye-i maksat yapsan ve ona daim çalışsan, en ednâ bir serçe kuşunun bir neferi hükmünde olursun. Eğer hayat-ı uhreviyeyi gaye-i maksat yapsan ve şu hayatı dahi ona vesile

Read More »

Namaz Bahsi – Dokuzuncu Söz

nuktepira Ağustos 16, 2009 0

  Namaz; tüm içimizi ve tüm dışımızı kuşatan kudsiyet, kudret, rahmet e lafzen ve amelen subhanallah demektir, Allahu Ekber demektir, Elhamdulillah demektir.  

Read More »

Namazı Vaktinde Kılmak

Editor Kasım 15, 2008 0

Vaktin evvelinde, Kâ’be’yi hayalen nazara almakla namaz kılmak mendubdur ki, birbirine giren daireler gibi Beyt’in etrafında teşekkül eden safları görmekle, yakın saflar Beyt’i ihata ettikleri gibi, en uzak safların da âlem-i İslâmı ihata etmiş

Read More »