ondördüncü sözün ikinci makamı »

Sorularla Sözler – 15. Bölüm: İkinci Söz

Editor Şubat 20, 2009 0

Görüntülü soru ve cevaplarımızın bu bölümünde Sözler kitabının İkinci Söz isimli risalesine dair bazı sorular cevaplanmaktadır. “Zira, nihayet derecede âdil, merhametkâr, raiyet-perver, muktedir, intizam-perver, müşfik bir melikin memleketi, hem bu derece göz önünde âsâr-ı

Read More »

Sorularla Sözler – 14. Bölüm: Besmelenin Sırları

Editor Şubat 20, 2009 0

1. Üstadımız “salavatı”; rahmet noktasında Resul-ü Kibriya’ya vesile, Resul-ü Kibriya’yı da rahmet noktasında Allah’a vesile yapmayı tavsiye ediyor. Vesilelik var mıdır? Hakikat noktasında vesileyi nasıl anlamalıyız? 2. Hazine-i rahmetin pırlantası ve kapıcısı zat-ı Ahmediye

Read More »

Sorularla Sözler – 13. Bölüm: Besmelenin Sırları

Editor Şubat 20, 2009 0

1. Cenab-ı Hakkın misli, şeriki, naziri ve şebihi olmadığını ve olamayacağını anlıyoruz. Ancak zıddının olmamasını nasıl anlamalıyız? Zıddan kastedilen nedir? 2. Cenab-ı Hakkın istiğna-i zatisinin, hadsiz acz ve nihayetsiz fakr içinde yuvarlanan biçare insan

Read More »

Sorularla Sözler – 12. Bölüm: Ondördüncü Lem’anın İkinci Makamı 5. Sır

Editor Şubat 20, 2009 0

Ondördüncü Lem’a’ nın İkinci Makamından, Besmelenin Sırlarından Beşinci Sır ile alakalı sorular cevaplanmaya devam ediyor: 1. Zat, şuunat, sıfat, esma ve efal-i ilahiye hakkında bilgilendirme yapabilir misiniz? 2. Ehli tarikatın ekserisinde sekr, ehli aşkın

Read More »

Sorularla Sözler – 11. Bölüm: Ondördüncü Lem’anın İkinci Makamı 5. Sır

Editor Şubat 20, 2009 0

Niçin diğer mahlukata göre insan, ism-i Rahmanı tamamıyla gösterir bir mahiyettedir? Alaaddin Başar’dan görüntülü soru ve cevapların 11. bölümünde Sözler eserinin, Birinci Söz Risalesi ve Ondördüncü Lem’anın İkinci Makamı olan besmelenin sırları ile alakalı

Read More »