onüçüncü lema »

Hikmetü’l-İstiâze

nuktepira Temmuz 23, 2010 0

  Dalalet ve şer tahribdir derken; yukarıda söylediğmiz gibi, evvela insanın kendi fıtratını tahrib eder ve bir zina yüzünden nice kan davaları olur ve niceleri katl edilir. Yada zina ile babası belli olmayan zina

Read More »

Hikmetül istiaze – Onuncu işaret

Editor Şubat 15, 2009 0

Bismillahirrahmanirrahim İblis’in en mühim bir desisesi, kendini, kendine tâbi olanlara inkâr ettirmektir. Şu zamanda, hususan maddiyyunların felsefeleriyle zihni bulananlar bu bedihî meselede tereddüt gösterdikleri için, şeytanın bu desisesine karşı bir iki söz söyleyeceğiz. Şöyle

Read More »

Hikmetu’l- İstiaze Dokuzuncu isaret

Editor Şubat 15, 2009 0

Bismillahirrahmanirrahim Sual: Hizbullah olan ehl-i hidayet, başta enbiya ve onların başında Fahr-i Âlem Aleyhissalâtü Vesselâm, o kadar inâyet ve rahmet-i İlâhiye ve imdad-ı Sübhâniyeye mazhar oldukları halde neden çok defa, hizbüşşeytan olan ehl-i dalâlete

Read More »

Hikmetül İstiaze – Yedinci İşaret

Editor Şubat 15, 2009 0

Bismillahirrahmanirrahim Sual: Mutezile imamları, şerrin icadını şer telâkki ettikleri için, küfür ve dalâletin hilkatini Allah’a vermiyorlar. Güya onunla Allah’ı takdis ediyorlar! “Beşer kendi ef’âlinin hâlıkıdır” diye dalâlete gidiyorlar

Read More »

Hikmetül İstiaze – Altıncı İşaret

Editor Şubat 15, 2009 0

Bismillahirrahmanirrahim Şeytanın en tehlikeli bir desisesi şudur ki: Bazı hassas ve sâfi-kalb insanlara, tahayyül-ü küfrîyi tasdik-i küfürle iltibas ettiriyor. tahayyül-ü küfr küfrün yani tevhidi bozan itikadi anlayışların hayal dairesinde incelenmesidir veya suretlendirilmesidir

Read More »