onucunculemamakale »

Hikmetül istiaze – Onuncu işaret

Editor Şubat 15, 2009 0

Bismillahirrahmanirrahim İblis’in en mühim bir desisesi, kendini, kendine tâbi olanlara inkâr ettirmektir. Şu zamanda, hususan maddiyyunların felsefeleriyle zihni bulananlar bu bedihî meselede tereddüt gösterdikleri için, şeytanın bu desisesine karşı bir iki söz söyleyeceğiz. Şöyle

Read More »

Hikmetu’l- İstiaze Dokuzuncu isaret

Editor Şubat 15, 2009 0

Bismillahirrahmanirrahim Sual: Hizbullah olan ehl-i hidayet, başta enbiya ve onların başında Fahr-i Âlem Aleyhissalâtü Vesselâm, o kadar inâyet ve rahmet-i İlâhiye ve imdad-ı Sübhâniyeye mazhar oldukları halde neden çok defa, hizbüşşeytan olan ehl-i dalâlete

Read More »

Hikmetü’l-İstiâze Sekizinci İşaret

Editor Şubat 15, 2009 0

Bismillahirrahmanirrahim Sual: Sabık işaretlerde ispat ettiniz ki, dalâlet yolu kolay ve tahrip ve tecavüz olduğu için, çoklar o yola sülûk ediyorlar. sabık işaretler demek önceki dersleri kasdediyor

Read More »

Hikmetül İstiaze – Yedinci İşaret

Editor Şubat 15, 2009 0

Bismillahirrahmanirrahim Sual: Mutezile imamları, şerrin icadını şer telâkki ettikleri için, küfür ve dalâletin hilkatini Allah’a vermiyorlar. Güya onunla Allah’ı takdis ediyorlar! “Beşer kendi ef’âlinin hâlıkıdır” diye dalâlete gidiyorlar

Read More »

Hikmetül İstiaze – Altıncı İşaret

Editor Şubat 15, 2009 0

Bismillahirrahmanirrahim Şeytanın en tehlikeli bir desisesi şudur ki: Bazı hassas ve sâfi-kalb insanlara, tahayyül-ü küfrîyi tasdik-i küfürle iltibas ettiriyor. tahayyül-ü küfr küfrün yani tevhidi bozan itikadi anlayışların hayal dairesinde incelenmesidir veya suretlendirilmesidir

Read More »