ramazan risalesi »

Ramazan Risalesi

nuktepira Ağustos 11, 2010 0

 Ramazan-ı Şerif, bu fâni dünyada, fâni ömür içinde ve kısa bir hayatta, bâki bir ömür ve uzun bir hayat-ı bâkiyeyi tazammun eder, kazandırır. Evet, birtek Ramazan, seksen sene bir ömür semerâtını kazandırabilir. Leyle-i Kadir

Read More »

Ramazan Risalesi – Dokuzuncu Nükte

Editor Ağustos 28, 2008 0

[08:54] bismillahirrahmanirrahim [08:55] dokuzuncu nükte [08:55] dokuz nüktenin belkiden en harika bir nüktesidir [08:55] Ramazan-ı Şerifin orucu, doğrudan doğruya nefsin mevhum Rububiyetini kırmak ve aczini göstermekle ubudiyetini bildirmek cihetindeki hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki:

Read More »

Ramazan Risalesi – Sekizinci Nükte

Editor Ağustos 28, 2008 0

[08:55] Bismillahirrahmanirrahim [08:55] Sekizinci Nükte [08:55] Ramazan-ı Şerif, insanın hayat-ı şahsiyesine baktığı cihetindeki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki [08:56] bu nüktedede [08:56] ramazan ı şerif in bizim şahsımıza bakan hedilerinden sadece bir hediyesini

Read More »

Ramazan Risalesi – Yedinci Nükte

Editor Ağustos 28, 2008 0

[09:01] Bismillahirrahmanirrahim [09:01] Yedinci Nükte [09:01] Ramazanın sıyamı, dünyada âhiret için ziraat ve ticaret etmeğe gelen nev’-i insanın kazancına baktığı cihetteki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki:Ramazanın sıyamı, dünyada âhiret için ziraat ve ticaret

Read More »