sözler »

Din-i İslam – Sekizinci Söz

Din-i İslam – Sekizinci Söz

nuktepira Ağustos 24, 2009 0

  Din, kâinatın, dünyanın hayatın ve insanın yaratılış gayeleri ve var oluş şekillerini açıklıyarak, onları mânasızlıktan ve abesiyetten kurtarır. İnsanların cemiyet hayatında barış içinde ve kardeşçe yaşamalarını sağlar, hakiki saadete ulaştırır. Dinin zayıfladığı cemiyetlerde

Read More »

Namaz Bahsi – Dokuzuncu Söz

nuktepira Ağustos 16, 2009 0

  Namaz; tüm içimizi ve tüm dışımızı kuşatan kudsiyet, kudret, rahmet e lafzen ve amelen subhanallah demektir, Allahu Ekber demektir, Elhamdulillah demektir.  

Read More »
İbadet Bahsi – Üçüncü Söz

İbadet Bahsi – Üçüncü Söz

nuktepira Ağustos 10, 2009 0

  İnsan ibadete imanla başlar, amelle süslenir. Fısk ve sefahet ise, isyanla ve haramlarla başlar ve küfrün karanlğıyla kişi esfele safiline düşer. Fısk, küfrün zehirli meyveleridir. Bu zehirli meyveleri sevenler, zamanla küfrüde seviyorlar. Ve

Read More »

İman Bahsi

nuktepira Ağustos 8, 2009 0

  İnsanın dünyaya gelişinin gayeyi aslîsi imandır. Ve iman; dünyada dahi bir nevi cennet olduğunu ve imanla insanın cennete ulfet ettiğini, oraya baktığını ve orayı istediğini anlatır.    

Read More »

Fenalığı Kendinden İyiliği Allah’tan Bilmek – Sözler

Editor Mart 1, 2009 0

Prof. Dr Alaaddin Başar ile Sorularla Sözler isimli programın sekizinci söz isimli dersi.. “Fenalığı kendinden, iyiliği Allah’tan bil” mealindeki âyetin bir açıklaması. İnananların ve inanmayanların dünya hayatındaki kazanç ve kayıplarına dair bir karşılaştırma

Read More »