sünnete uyma »

Minhâcü’s-Sünne

nuktepira Şubat 20, 2010 0

   Evet efendimiz asv bizim dünyada ve ahirette çektiğimiz veya çekeceğimiz sıkıntıdan dolayı çok muteessir oluyor. Diyorum ki eğer biz onun nur olan sunnetine tabi olursak, bir nebze olsun sıkıntısını hafifletmiş olmazmıyız. Yada biz

Read More »
Sünnet-i Seniyye’ye İttiba

Sünnet-i Seniyye’ye İttiba

nuktepira Ocak 10, 2010 0

“Eğer Allah’a muhabbetiniz varsa, Habîbullâh’a ittibâ‘ edilecek. Eğer ittibâ‘ edilmezse, netice veriyor ki; Allah’a muhabbetiniz yoktur.”      

Read More »